Rozdział 13

1 maja 2024
 1. I zobaczyłem wychodzące z morza Bestię, mające dziesięć rogów i siedem głów, a na jego rogach dziesięć diademów i na jego głowach bluźniercze imię.
 2. Bestia, które zobaczyłem, było podobne do pantery, jego nogi (były) jak u niedźwiedzia, a jego paszcza jak paszcza lwa. I dał mu smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.
 1. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tą Bestią.
 2. I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nim walczyć?
 3. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
 4. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
 5. I dano mu podjąć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami.
 6. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze życia Baranka, który został zabity.
 7. Jeśli kto ma uszy niech słucha.
 8. Jeśli kto do niewoli [zbiera się, gromadzony] (jest), idzie do niewoli, jeśli kto w mieczu zabije - musi (być, jest koniecznie) mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
 9. I zobaczyłem inną Bestię, wychodzące z ziemi; miało ono dwa rogi podobne do barankowych i mówiło jak smok.
 10. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uzdrowiona.
 11. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
 12. I zwodzi mieszkańców ziemi przez znaki, które dano mu czynić wobec zwierzęcia, mówiąc mieszkańców ziemi, by zrobili obraz (wizerunek) Bestii, które ma ranę od miecza, a zostało przy życiu.
 13. I dano jej, by tchnieniem (duchem) obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
 1. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
 2. i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia Bestii lub liczby jego imienia.
 3. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

dalej->


 

Brak komentarzy