Rozdział 13

25 lutego 2024
 1. Choćbym mówił językami ludzi i posłańców(aniołw), a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub cymbałem brzmiącym.
 2. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
 3. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
 4. Miłość jest cierpliwa(wyrozumiała), miłość jest dobrotliwa(łaskawa), nie zazdrości(rywalizująca), miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
 5. nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
 6. nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdą;
 7. wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje.
 8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
 9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
 10. ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe.
 11. Gdy byłem dziecikiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce.
 12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
 13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy