Rozdział 13

22 listopada 2023
 1. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami.
 2. A Jeszu im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli?
 1. O nie, mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.
 2. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jeruszalem?
 3. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.
 4. I powiedział to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł.
 5. I rzekł do winogrodnika: Oto od trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje?
 6. A tamten odpowiadając, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem,
 7. może wyda owoc w przyszłości; jeśli zaś nie, wytniesz je.
 8. I nauczał w jednej z synagog w szabat.
 9. A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować.
 10. A Jeszu, ujrzał ją, przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od słabości(cierpienie, choroba) swojej.
 11. I położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga.
 12. A odpowiadając, przełożony synagogi, oburzony, że Jeszu uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu.
 13. Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień szabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju?
 14. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu szabatu?
 1. A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, natomiast tłum cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał.
 2. Dalej mówił: Do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam?
 3. Podobne jest do ziarnka gorczycy, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu, i wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki nieba zagnieździły się w jego gałęziach.
 4. I znów rzekł: Do czego przyrównam Królestwo Boże?
 5. Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.
 6. I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jeruszalem.
 7. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich:
 8. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
 9. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście.
 10. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś;
 11. a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.
 12. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Isaaka i Jakowa i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych.
 13. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.
 14. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
 15. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego: Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić.
 1. I rzekł do nich: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę.
 2. Tymczasem muszę dziś i jutro, i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jeruszalem.
 3. Jeruszalem, Jeruszalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
 4. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Powiadam wam: Nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.

dalej->


 

Brak komentarzy