Rozdział 10

24 lutego 2024
 1. Nie chcę bowiem, abyście byli nieświadomi, bracia, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze.
 2. Wszyscy też w Mojżesza zanurzyli się w obłoku i w morzu,
 3. i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
 4. i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
 5. Ale większość z nich nie spodobała się Bogu, ciała ich bowiem zostały rozrzucone po pustkowiu.
 1. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
 2. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
 3. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące;
 4. ani nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów;
 5. ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela.
 6. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięga  koniec eonów(wieków, czasów).
 7. A tak, kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
 8. Próba was (jeszcze) nie dopadła, za wyjątkiem ludzkiej; Bóg jednak jest wierny; On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, co jesteście w stanie (znieść), ale wraz z próbą uczyni i wyjście, abyście mogli przetrwać.
 9. Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa.
 10. Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.
 11. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?
 12. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
 13. Patrzcie na Iszraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
 14. Cóż wiec chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze(wizerunkom)bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek(idol) jest czymś więcej niż (wizerunkiem)bałwanem?
 1. Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli wspólnotę z demonami.
 2. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.
 3. Albo czy chcemy Pana pobudzać do zazdrości(gniewu)? Czy jesteśmy mocniejsi niż On?
 4. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
 5. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.
 6. Wszystko, co jest sprzedawane na targu mięsnym, jedzcie, o nic z powodu sumienia nie pytając;
 7. albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia.
 8. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic - dla spokoju sumienia.
 9. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam: To jest ofiara złożona (wizerunkowi)bóstwom, nie jedzcie ze względu na tego, który to oznajmił, a także na sumienie;
 10. mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności?
 11. Jeśli ja z wdzięcznością biorę cząstkę, dlaczego mam być obrażany za to, za co ja dziękuję?
 12. A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
 13. Nie dawajcie zgorszenia ani Judejczykom, ani Helenom(Grekom), ani zgromadzeniu(zborowi) Bożemu,
 14. jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby zostali zbawieni.

dalej->


 

Brak komentarzy