Rozdział 9

24 lutego 2024
 1. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jeszu, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?
 2. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem; wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w w Panu.
 3. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka:
 4. Czy nie wolno nam jeść i pić?
 5. Czy nie mamy prawa(władzy) zabierać [ze sobą] siostry - żony jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?
 6. Czy tylko ja i Barnabie nie mamy prawa nie pracować?
 7. Kto kiedy pełni służbę żołnierską na własny koszt? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa?
 1. Czy mówię to tylko po ludzku? Czy i Prawo(Zakon) tego nie mówi?
 2. Albowiem w prawie(zakonie) Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły?
 3. Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach.
 4. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy?
 5. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej.
 6. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują?
 7. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli.
 8. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono; bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby.
 9. Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował.
 10.  Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę, jeśli zaś niedobrowolnie, to [spełniam tylko] zarządzanie mi powierzono.
 11. Jaka jest więc moja zapłata? Taka, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii.
 12. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
 1. I stałem się dla Judejczyków jak Judejczyk, aby Judejczyków pozyskać; dla tych, którzy są pod prawem(zakonem), jak ten, który jest pod prawem, aby tych, którzy są pod prawem, pozyskać.
 2. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa - nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi - aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.
 3. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
 4. A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
 5. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę otrzymali(zdobyli).
 6. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny.
 7. Ja zatem tak biegnę - nie jak na oślep. Tak walczę na pięści - nie jakbym w powietrze uderzał;
 8. lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, zwiastował innym, sam nie został odrzucony.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy