Rozdział 13

14 marca 2024
 1. Niech trwa braterska miłość.
 2. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, posłów(aniołów) gościli.
 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.
 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
 5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
 6. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
 7. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie [ich] wiarę.
 8. Jeszu Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
 1. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
 2. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.
 3. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
 4. Dlatego i Jeszu, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
 5. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego.
 6. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.
 7. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
 8. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
 9. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.
 10. Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
 11. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony.
 12. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza eonowego(wiecznego) wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jeszu,
 13. niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jeszu Chrystusa, któremu niech będzie chwała na eony eonów. Amen.
 14. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia; bo krótko do was napisałem.
 1. Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony; jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim.
 2. Pozdrówcie wszystkich przewodzących waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.
 3. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy