List do Galatów rozdział 1

2 marca 2024
 1. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jeszu Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych,
 2. i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zgromadzeń(zborów) Galacji:
 3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Chrystusa,
 4. który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego eonu(wieku, czasu) złego według woli Boga i Ojca naszego,
 5. któremu chwała na eony eonów. Amen.
 6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
 7. chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
 8. Ale choćbyśmy nawet my albo poseł(anioł) z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
 10. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
 11. A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego;
 12. albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jeszu Chrystusa.
 13. Usłyszeliście bowiem o moim poprzednim postępowaniu w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie Boży i niszczyłem je,
 1. i posuwałem się w judaizmie (dalej niż) wielu rówieśników mojego pokolenia, w większym stopniu będąc gorliwy względem moich ojczystych tradycji.
 2. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od łona mojej matki i powołał przez swoją łaskę,
 3. żeby objawić mi Syna swego, abym Go zwiastował między narodami(poganami), ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,
 4. ani też nie udałem się do Jeruszalem do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku.
 5. Potem, po trzech latach, poszedłem do Jeruszalem, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście;
 6. a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakowa, brata Pańskiego.
 7. A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię.
 8. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji.
 9. A osobiście byłem nieznany zgromadzeniom(zborom) Chrystusowym w Judei.
 10. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał,
 11. i chwalili Boga z mojego powodu.

dalej->


 

Brak komentarzy