Rozdział 9

2 marca 2024
 1. Wprawdzie o posłudze na rzecz świętych bowiem zbyt obfite jest mi do was pisać.
 2. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec Macedończyków chlubię się wami, że Achaja jest gotowa od zeszłego roku, i wasza gorliwość pobudziła wielu.
 3. Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście - jak to już powiedziałem - byli gotowi.
 1.  I abyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my - żeby nie powiedzieć: wy - za tak śmiałe przechwalanie się.
 2. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa.
 3. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
 4. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
 5.  A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek,
 6. jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki.
 7. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości;
 8. abyście bogaci we wszystko dążyli do wszelkiej prostoty, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga.
 9. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.
 10. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi;
 11. a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was.
 12. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar.

dalej->


 

Brak komentarzy