Rozdział 8

30 kwietnia 2024
 1. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny.
 2. I widziałem siedmiu posłów (aniołów), którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.
 3. I przyszedł inny poseł (anioł), i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem.
 4. I wzniósł się z ręki posła (anioła) dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.
 5. A poseł (anioł) wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.
 6. A siedmiu posłów (aniołów) mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić.
 7. I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła cała zielona trawa.
 8. I zatrąbił drugi poseł (anioł); i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew,
 1. i zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu.
 2. I zatrąbił trzeci poseł (anioł); i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
 3. A imię gwiazdy brzmi Piołun. I trzecia część wód zamieniła się w piołun, i wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie.
 4. I zatrąbił czwarty poseł (anioł); i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.
 5. I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech posłów (aniołów), którzy jeszcze mają trąbić.

 

dalej->


 

Brak komentarzy