Rozdział 6

31 października 2023
 1. I stało się w drugi szabat, że szedł Jeszu przez zboża; i rwali uczniowie jego kłosy, a rękami wycierając jedli.
 2. Wtedy niektórzy z faryzeuszy mówili do nich: Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat?
 3. A odpowiadając Jeszu rzekł do nich: Czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli?
 4. Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli?
 5. I rzekł im: Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
 1. I stało się w inny szabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką.
 2. I pilnowali(śledzili) Go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w szabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia Go.
 3. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką: Podnieś się i stań pośrodku. A on podniósłszy się, stanął.
 4. I rzekł do nich Jeszu: Zapytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić?
 5. I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.
 6. Lecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jeszu.
 7. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga.
 8. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
 9. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakowa, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja,
 10. i Mateusza, i Tomasza, i Jakowa Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem,
 11. i Jude, syna Jakowa, i Jude Iskariotę, który został zdrajcą.
 12. I zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jeruszalem, i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się uzdrowić ze swych dolegliwość(chorób);
 13. a także dręczeni przez duchy nieczyste, zostali uzdrowieni.
 14. A cały tłum pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich.
 15. A On podniósł oczy na uczniów swoich powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.
 1. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
 2. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego.
 3. Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich.
 4. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją.
 5. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie.
 6. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.
 7. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,
 8. błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.
 9. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj.
 10. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu.
 11. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.
 12. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.
 13. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią.
 14. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem.
 1. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.
 2. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.
 3. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.
 4. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
 5. Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu?
 6. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.
 7. A dlaczego widzisz drzazgę(źdźbło) w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
 8. Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę drzazgę(źdźbło) z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć  drzazgę(źdźbło) z oka swego brata.
 9. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry.
 10. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, nie zbierają przecież fig z cierni ani winogron nie zrywają z krzewu jeżyn.
 11. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.
 12. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
 13. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do Mnie i słucha słów moich, i czyni je.
 14. Podobny jest do człowieka budującego dom, który wkopał się głęboko i posadowił fundament na skale. Gdy przyszła powódź i potoki uderzyły w ten dom, nie zdołały go poruszyć, gdyż był dobrze zbudowany.
 15. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy