Rozdział 6

12 marca 2024
 1.  Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, [którą jest] nawrócenie(pokuta, zmiana myślenia) od martwych uczynków i wiara w Boga;
 2. nauki o zanurzeniach, o nakładaniu rąk, a także o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.
 3. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
 1. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego.
 2. Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego eonu(wieku)-
 3. a mimo to odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania. Krzyżują oni ponownie dla siebie Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
 4. Ziemia bowiem, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.
 5. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
 6. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia.
 7. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i [nadal] służycie.
 8. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca,
 9. abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
 10. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,
 11. mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary;
 12. a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane.
 13. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem.
 14. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą;
 15. abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.
 16. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę,
 17. gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jeszu, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na eony(wieki).

dalej->


 

Brak komentarzy