Rozdział 5

7 marca 2024
 1. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.
 2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
 3. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną(ujdą).
 4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
 5. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
 6. Dlatego nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
 7. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
 8. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
 9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jeszu Chrystusa,
 10. który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim.
 11. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
 12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;
 13. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
 1. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wiel- koduszni wobec wszystkich.
 2. Uważajcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
 3. Zawsze się radujcie.
 4. Nieustannie (się) módlcie.
 5. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jeszu względem was.
 6. Ducha nie gaście.
 7. Proroctw nie lekceważcie.
 8. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.
 9. Od wszelkiej postaci zła trzymajcie się z dala.
 10. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jeszu Chrystusa.
 11. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.
 12. Bracia, módlcie się za nas.
 13. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.
 14. Poprzysięgam(Zaklinam) was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom.
 15. Łaska Pana naszego Jeszu Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy