Rozdział 4

7 marca 2024
 1. W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jeszu, abyście tak jak przejęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu — jak zresztą postępujecie — abyście tym bardziej obfitowali.
 1. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jeszu.
 2. Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od rozpusty,
 1. aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,
 2. nie z namiętności żądzy, jak narody(poganie), którzy nie znają Boga,
 3. aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.
 4. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.
 5. A więc kto odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego.
 6. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować;
 7. to zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali
 8. i gorliwie się starali prowadzić życie ciche, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy,
 9. tak abyście wobec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali.
 10. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
 11. Jeśli bowiem wierzymy, że Jeszu istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jeszu, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
 12. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
 13. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
 14. potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
 1. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

dalej->


Brak komentarzy