Rozdział 4

10 marca 2024
 1. Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem — choć obietnica wejścia do Jego odpoczynku pozostaje aktualna — ktoś z was nie uważał, że miał braki,
 2. gdyż i nam, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina; im jednak słowo wieści nie przyniosło korzyści, bo nie było związane z wiarą tych, którzy usłyszeli.
 3. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział: Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć [jego] dzieła były dokonane od założenia świata.
 4. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.
 5. A tutaj znowu: Nie wejdą do mego odpoczynku.
 6. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli.
 7. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie "Dzisiaj", jak to zostało powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc.
 8. Gdyby bowiem Jeszu(Jozue) zapewnił im odpoczynek, [Bóg] nie mówiłby potem o innym dniu.
 9. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego;
 10. kto bowiem wszedł do odpocznek Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
 1. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.
 2. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;
 3. i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę.
 4. Mając więc wielkiego Arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jeszu, Syna Bożego, trzymajmy się mocno tego, co wyznajemy.
 5. Nie mamy bowiem takiego Arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
 6. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.

dalej->


 

Brak komentarzy