Rozdział 3

10 marca 2024
 1. Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku,
 2. aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom.
 3. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.
 4. Gdy jednak pojawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
 5. nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
 6. Którego wylał na nas obficie przez Jeszu Chrystusa, Zbawiciela naszego,
 7. abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami życia eonowego(wiecznego), którego nadzieja nam przyświeca.
 1. Wiarygodne to Słowo i chcę, abyś obstawał przy tych sprawach, tak aby ci, którzy zaufali Bogu, poważnie myśleli o tym, jak się oddawać szlachetnym czynom; te (właśnie) sprawy są szlachetne i pożyteczne dla ludzi.
 2. A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o prawo(zakon) unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne(bezproduktywne).
 3. A człowieka wywołującego rozłamy po pierwszym i drugim ostrzeżeniu wystrzegaj się(unikaj),
 4. wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje.
 5. Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować.
 6. Pilnie wypraw w drogę Zenasa, znawcę prawa(zakonu), i Apollosa, aby niczego im nie brakowało.
 7. A niech się i nasi uczą poświęcać szlachetnym czynom dla koniecznych potrzeb — niech nie będą bezowocni.
 8. Pozdrawiają cię, którzy są ze mną wszyscy. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska Boża niech będzie ze wszystkimi wami. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy