Rozdział 2

10 marca 2024
 1. Ty natomiast mów to, co odpowiada zdrowemu nauczaniu,
 2. że starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości;
 3. że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do oszczerstw, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład;
 4. niech uczą młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci,
 5. by były rozsądne, czyste moralnie, gospodarne, dobre, własnym mężom uległe — żeby Słowu Bożemu nie bluźniono.
 6. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi.
 7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość,
 8. przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia.
 9. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie prze- ciwstawiają się,
 1. niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego,
 2. Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi,
 3. nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,
 4. oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jeszu,
 5. który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
 6. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.

dalej->


 

Brak komentarzy