Rozdział 3

6 marca 2024
 1. Jeśli więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga;
 2. o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
 3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
 4. gdy pojawi(objawi) się Chrystus — nasze życie — wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale.
 5. Uśmierćcie zatem to, co w członkach ziemskie: rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem,
 6. z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.
 7. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich.
 8. Teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
 9. nie okłamujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
 10. a przywdzialiście nowego, bezustannie odnawianego dla [osiągnięcia] poznania zgodnego z obrazem Tego, który go stworzył.
 11. W odnowieniu tym nie ma Helena(Greka) ani Judejczyka , obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
 12. Dlatego jako wybrani Boży, święci i ukochani, przywdziejcie serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
 13. znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi(zarzuty) przeciw drugiemu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
 14. A nade wszystko [przyodziejcie się] w miłość, która jest więzią doskonałości.
 1. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.
 2. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;
 3. i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jeszu, dziękując przez Nie- go Bogu Ojcu.
 4. Żony! bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu.
 5. Mężowie! miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi(surowymi).
 6. Dzieci! Posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim; albowiem się to podoba Panu.
 7. Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
 8. Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom — służcie nie na pokaz, jak [to robią] pochlebcy, lecz w szczerości serca, w bojaźni przed Panem.
 9. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi,
 10. wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
 11. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.

dalej->


 

Brak komentarzy