Rozdział 21

26 listopada 2023
 1. Gdy podniósł oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbony.
 2. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze,
 3. i rzekł: Prawdziwie, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
 4. Oni wszyscy bowiem wrzucili do darów Bożych z tego, co im zbywało, ale ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
 5. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł:
 6. Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono.
 7. Zapytali Go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi?
 8. A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem [Chrystusem], oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.
 9. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie [nastąpi] natychmiast.
 10. Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
 11. i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.
 12. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
 13. To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
 14. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
 15. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
 16. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
 1. i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego,
 2. lecz włos z głowy wam nie zginie.
 3. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.
 4. Gdy zaś ujrzycie Jeruszalem otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
 5. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
 6. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
 7. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka ucisk(niedola) na ziemi i gniew nad tym ludem,
 8. i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jeruszalem będzie zdeptana przez narody(pogan), aż się dopełnią czasy narodów(pogan).
 9. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
 10. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios.
 11. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
 12. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie(uwolnienie) wasze.
 13. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
 14. gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
 15. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
 16. Amen, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
 17. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 18. Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
 19. niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
 20. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
 21. I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na Górze zwanej Oliwną.
 22. A cały lud wczesnym rankiem podążał do Niego, by Go słuchać w świątyni.

dalej->


 

Brak komentarzy