Rozdział 2

15 marca 2024
 1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy Rzecznika(Opiekuna) u Ojca, Jeszu Chrystusa sprawiedliwego.
 1. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także [za grzechy] całego świata.
 2. A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania.
 3. Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
 4. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy.
 5. Kto mówi, że w Nim trwa, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
 6. Ukochani, nie piszę wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; tym dawnym przykazaniem jest Słowo, które usłyszeliście.
 7. A jednak piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was, gdyż ciemność przemija, a świeci już prawdziwe światło.
 8. Kto mówi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, dotąd jest w ciemności.
 9. Kto miłuje swojego brata, ten mieszka w świetle i nie ma w nim zgorszenia.
 10. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego
 11. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego.
 12. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
 13. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
 14. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
 1. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
 2. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na eony(wieki).
 3. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.
 4. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz [wyszli spośród] nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
 5. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
 6. Napisałem do was nie [dlatego], że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
 7. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jeszu jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.
 8. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.
 9. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
 10. A obietnica, którą sam nam dał, to życie eonowe(wieczne).
 11. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
 12. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, [tak] w nim pozostaniecie.
 13. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego.
 14. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził.

 

dalej->


 

Brak komentarzy