Rozdział 2

10 marca 2024
 1. Dlatego powinniśmy w większym stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło z kursu(nie odpłynęli, przypłyneli obok).
 2. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez posłów(aniołów) było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną zapłatą,
 3. to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli,
 4. a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.
 5. Bo nie posłom(aniołom) poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy.
 6. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego?
 7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od posłów(aniołów), chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go,
 8. wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;
 9. widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od posłów(aniołów), Jeszu, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
 1. Wypadało bowiem temu, dla którego [jest] wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
 2. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
 3. mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia;
 4. i znowu: Ufność w nim pokładać będę; i znowu: Oto Ja i dzieci, które dał mi Bóg.
 5. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
 6. i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
 7. Bo przecież ujmuje się On nie za posłami(aniołami), lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
 8. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.
 9. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.

dalej->


 

Brak komentarzy