List do Hebrajczyków rozdział 1

10 marca 2024
 1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
 2. w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił eony(wieki, czasy).
 3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego Postaci i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach
 4. i stał się o tyle potężniejszym(ważniejszym) od posłw(aniołów), o ile wspanialsze(inne) od nich odziedziczył imię.
 5. Do którego bowiem z posłów(aniołów) powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodziłem? I znowu: Ja Mu będę Ojcem, a On będzie mi Synem?
 6. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy posłowie(aniołowie) Boży.
 7. O posłach(aniołach) wprawdzie mówi: Posłów(Aniołów) swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia;
 8. lecz do Syna: Tron Twój, o Boże, na eon eonów(wieki wieków), Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego.
 9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.
 10. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich;
 11. one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystko jak szata się zestarzeje.
 12. I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą.
 13. Do którego z posłów (aniołów) powiedział też kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp?
 14. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?

dalej->


 

Brak komentarzy