Rozdział 17

24 listopada 2023
 1. I rzekł do uczniów swoich: Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą!
 2. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich.
 3. Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się opamięta(zmienić myślenie), odpuść mu.
 4. A jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu.
 5. Apostołowie powiedzieli do Pana: Dodaj nam wiary.
 6. A Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.
 1. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: Chodź zaraz i zasiądź do stołu?
 2. Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił?
 3. Czy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono?
 4. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.
 5. A w drodze do Jeruszalem przechodził między Samarią i Galileą.
 6. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.
 7. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jeszu, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.
 8. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, pokażcie(ukażcie) się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
 9. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga.
 10. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując mu, a był to Samarytanin.
 11. A Jeszu odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu?
 12. Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
 13. I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.
 14. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
 15. ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.
 16. Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie.
 1. I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie nie idźcie( nie biegnijcie).
 2. Podobnie bowiem jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu.
 3. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
 4. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.
 5. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił(niszczyć, zatracać), wszystkich.
 6. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;
 7. a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił (wygubił) wszystkich.
 8. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
 9. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.
 10. Wspomnijcie żonę Lota.
 11. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.
 12. Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
 13. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona.
 14. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
 15. A odpowiadając, mówią do Niego: Gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich: Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy.

dalej->


 

Brak komentarzy