Rozdział 16

22 sierpnia 2023
 1. I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, i poddając próbie(doświadczając), prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba.
 2. A On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni;
 3. a rano: Dziś będzie burza(pora deszczowa), bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie(znacie) rozpoznawać, a znaków czasów nie potraficie?
 4. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł.
 5. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba.
 6. A Jeszu rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!
 7. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Chleba nie wzięliśmy.
 8. A gdy Jeszu to zauważył, rzekł: Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie?
 9. Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliście?
 10. Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście?
 11. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
 12. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
 13. A gdy Jeszu przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
 14. A oni rzekli: Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Elija(Eliasza), jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.
 15. On im mówi: A wy za kogo Mnie uważacie?
 16. A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego.
 17. A Jeszu odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
 1. A ja ci  powiadam,  że  ty jesteś  Piotr,  i  na tej  opoce zbuduję  społeczność wywołanych(kościół, zbór, zgromadzenie) mój, a bramy  krainy  umarłych(Hadesu)  nie przemogą
 2. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.
 3. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem.
 4. Od tej pory zaczął Jeszu Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jeruszalem, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.
 5. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.
 6. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś Mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie.
 7. Wtedy Jeszu rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za Mną.
 8. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla Mnie, znajdzie(odnajdzie) je.
 9. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?
 10. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z posłami(aniołami) swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków
 11. Amen powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają(zasmakowali) śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie Swoim.

Dalej ->


Wersja robocza

Brak komentarzy