Rozdział 14

20 lutego 2024
 1. A osobę słabą w wierze, przygarniajcie do siebie, ale nie aby spierać się o poglądy.
 2. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada.
 3. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.
 4. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.
 5. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
 6. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.
 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;
 8. bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana.
 9. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
 10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed są- dem Bożym.
 1. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga.
 2. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
 3. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej uważajcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.
 4. Wiem i jestem przekonany w Panu Jeszu, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa.
 5. Bo jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to już nie postępujesz według miłości; nie rujnuj przez swój pokarm tego, za którego umarł Chrystus.
 6.  Niech więc wasze dobro nie będzie obrażane.
 7. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.
 8. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom.
 9. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.
 10. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie.
 11. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek.
 12. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.
 13. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem; wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.

dalej->


 

Brak komentarzy