Rozdział 13

22 października 2023
 1. I gdy On wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle.
 2. A Jeszu mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony (rozwalony).
 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, zapytali Go na osobności Piotr i Jakow, i Jan, i Andrzej:
 4. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać?
 5. Wtedy Jeszu zaczął do nich mówić: Uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł.
 6. Wielu przyjdzie w moim imieniu, ze słowami: Ja jestem! I wielu zwiodą(w błąd wprowadzą).
 7. A gdy usłyszycie o wojnach(o bitwach) oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
 8. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści.
 9. Uważajcie więc na siebie: Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi.
 10. Lecz najpierw musi być zwiastowana dobra nowina(ewangelia) wszystkim narodom.
 11. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jeteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
 1. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć.
 2. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia; kto jednak wytrwa do końca, ten zostanie zbawiony.
 3. Gdy więc zobaczycie(ujrzycie) ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna - kto czyta, niech uważa - wówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry.
 4. A kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego.
 5. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
 6. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
 7. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą.
 8. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie.
 9. Dni te bowiem będą czasem takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd — i nie będzie.
 10. I gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus(Pomazaniec), oto tam, nie wierzcie;
 11. powstaną bowiem fałszywi(kłamliwi) pomazańcy i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych.
 12. Wy więc uważajcie: Przepowiedziałem wam wszystko.
 13. Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,
 14. i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce w niebiosach będą poruszone.
 15. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą.
 16. I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.
 17. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
 1. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, już u drzwi.
 2. Amen powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
 3. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 4. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani posłowie(aniołowie) w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
 5. Uważajcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.
 6. Jak człowiek podróżujący zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie, odźwiernemu zaś nakazał, aby czuwał,
 7. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem.
 8. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi.
 9. To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy