Rozdział 10

14 marca 2024
 1. Prawo(zakon) bowiem, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą.
 1. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni?
 2. Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku.
 3. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy.
 4. Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało,
 5. nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech.
 6. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę - na początku księgi napisano o Mnie - abym spełniał Twoją wolę, o Boże.
 7. Najpierw powiedział: [Nie chciałeś ofiary ani daru], oraz: [Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech] — a te przecież składa się zgodnie z Prawem;
 8. potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie;
 9. mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jeszu Chrystusa raz na zawsze.
 10. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów;
 1. lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Boga,
 2. oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego.
 3. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca.
 4. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:
 5. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;
 6. dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
 7. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie(uwolnienie), tam nie ma już ofiary za grzech.
 8. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jeszu mamy wejście(wstęp) do świątyni
 9. drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,
 10. oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,
 11. wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą;
 12. trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;
 13. i uważajmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,
 14. nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
 15. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
 16. lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.
 1. Kto łamie prawo(zakon) Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków;
 2. o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
 3. Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój.
 4. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.
 5. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami,
 6. czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono.
 7. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą.
 8. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
 9. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
 10. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał;
 11. a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania.
 12. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.

dalej->


 

Brak komentarzy