Rozdział 10

25 grudnia 2023
 1. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty(oddział wojskowy), zwanej italską,
 2. pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga,
 3. ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny posła(anioła) Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu!
 4. On zaś ze wzrokiem utkwionym w niego i ogarnięty lękiem zapytał: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże.
 5. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem;
 6. przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem.
 7. A gdy odszedł poseł(anioł), który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali,
 8. wyłożył im wszystko i posłał ich do  Joppy.
 9. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić.
 10. I stało się, że był bardzo głodny i chciał jeść; gdy zaś oni przyrządzali posiłek, wpadł w stan zachwycenia
 11. i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi;
 12. były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptaki nieba.
 13. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz!
 14. Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego.
 1. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane(pospolite).
 2. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba.
 3. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy
 4. i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie.
 5. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Tchnienie(Duch): Oto szukają cię trzej mężczyźni;
 6. wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.
 7. Wtedy Piotr zszedł do mężczyźn i rzekł: Jestem tym, którego szukacie; co za przyczyna sprowadziła was tutaj?
 8. A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu judejskiego, otrzymał od posła(anioła) świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia.
 9. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu.
 10. Następnego dnia przybył do Cezarei; Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich.
 11. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu na przeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon.
 12. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem.
 13. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych;
 14. i rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Judejczyka przestawanie z  cudzoziemcem(ludźmi innego plemienia, obcym) lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym;
 1. dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie posłaliście po mnie?
 2. A Korneliusz rzekł: Przed czterema dniami około tej godziny, o dziewiątej, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu
 3. i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem.
 4. Poślij przeto do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem; przebywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza, nad morzem.
 5. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał.
 6. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,
 7. lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i czyni sprawiedliwość.
 8. Posłał On synom iszraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jeszu Chrystusa; On to jest Panem  wszystkich.
 9. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po znurzeniu, który głosił Jan -
 10. o Jeszu z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Tchnieniem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając, lecz wszystkich uciskanych przez diabła, bo Bóg był z Nim.
 11. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi judejskiej i w Jeruszalem; Jego to zabili, zawieszając na drzewie.
 12. Ale Bóg wzbudził Go trzeciego dnia i dał Mu stać się widzialnym;
 13. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy po Jego zmartwychwstaniu wraz z Nim jedliśmy i piliśmy.
 1. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
 2. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów(błedów) przez imię Jego.
 3. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.
 4. I zdumieli się wierzący pochodzenia judejskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na narody(pogan) został wylany dar Ducha Świętego;
 5. słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr:
 6. Czy może ktoś odmówić wody, aby zanurzyć tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
 7. I rozkazał ich zanurzyć w imię Jeszu Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.

dalej->


 

Brak komentarzy