Rozdział 6

19 grudnia 2023
 1. W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistów przeciw Hebrajczykom, że w codziennej służbie(posłudze) przeoczano ich wdowy.
 2. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
 3. Znajdźcie sobie natomiast, bracia, siedmiu sprawdzonych mężczyzn, pełnych Tchnienia i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę;
 4. a my oddamy się modlitwie i służbie(posłudze) Słowa.
 5. I podobało się to całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, człowieka(męża) pełnego wiary i Tchnienia Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Nikolaon'a(Mikołaja), prozelitę z Antiochii;
 6. tych stawili przed Apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.
 7. A Słowo Boga wzrastało i liczba uczniów w Jeruszalem była pomnażana, bardzo wielki tłum także kapłanów był posłuszny wierze.
 8. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu.
 9. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem.
 10. Lecz nie mieli siły przeciwstawić się mądrości i Tchnieniu, w którym mówił.
 11. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu;
 12. tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą(Sanhedryn).
 13. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i [przeciwko] prawu(zakonowi);
 14. słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jeszu Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Moses(Mojżesz) przekazał.
 15. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze posła(anioł, zwiastuna).

dalej->


 

Brak komentarzy