1 List do Tesaloniczan rozdział 1

6 marca 2024
  1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zgromadzenia Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jeszu Chrystusie: Łaska wam i pokój.
  2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie,
  3. mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei w Panu naszym, Jeszu Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym,
  4. wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani,
  5. gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; tak jak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.
  6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego,
  7. tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.
  8. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić;
  9. bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów(bożków, idoli) do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
  10. i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jeszu, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.

dalej->


 

Brak komentarzy