Rozdział 5

21 lutego 2024
 1. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między narodami(poganami), jako że ktoś ma żonę[swego] ojca.
 2. A wy jesteście nadęci (pychą), zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć(został usunięty) spośród was tego, który się tego czynu dopuścił.
 1.  Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił.
 2. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jeszu Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jeszu Chrystusa,
 3. oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański.
 4. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
 5. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
 6. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.
 7. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami;
 8. nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
 9. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
 10. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zgromadzeniem(zborem)? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zgromadzeniu(zborze)?
 11. Tych wiec, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.

dalej->


 

Brak komentarzy