Rozdział 24

1 września 2023
 1. Po wyjściu Jeszu ze świątyni podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.
 2. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Amen powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie był zwalony (obalony).
 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca eonu (czasu, wieku, świata)?
 4. A Jeszu odpowiadając, rzekł im: Uważajcie, żeby was kto nie zwiódł.
 5. Albowiem wielu (liczni) przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestm Chrystus, i wielu zwiodą.
 6. Będziecie słyszeć o wojnach i wieści wojenne. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie jest koniec.
 7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i zarazy(mór), a miejscami trzęsienia ziemi.
 8. Ale to wszystko dopiero początek boleści.
 9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mojego.
 1. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
 2. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
 3. A z powodu szerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu.
 4. A kto wytrwa do końca, ten zostanie zbawiony (uratowany).
 5. I będzie głoszona ta dobra nowina (ewangelia) o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
 6. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel kto czyta, niech rozumie -
 7. wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
 8. kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swojego domu;
 9. a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
 10. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w tych dniach.
 11. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat (odpoczynek).
 12. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
 13. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna ciało, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
 14. Gdyby wam więc kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
 15. Powstaną bowiem fałszywi (kłamiliwi) chrystusowie (pomazańcy) i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
 16. Oto wam przepowiedziałem.
 17. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
 18. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
 1. bo gdzie jest zwłoki (padlina), tam zlatują się ptaki (orły, sępy).
 2. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios będą poruszone.
 3. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
 4. i pośle posłów (aniołów) swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca niebios, aż po ich krańców.
 5. A od figowego drzewa uczcie się przypowieści: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
 6. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
 7. Amen powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
 8. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 9. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani posłowie (aniołowie) w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec mój.
 10. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
 11. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;,
 12. i nie spostrzegli(niepoznali) się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
 13. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
 14. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
 15. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
 16. A to zaś wiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się(podkopać) domu swego.
 1. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
 2. Kto więc jest tym sługą wiernym i rozumny(rozsądny), którego Pan postawił nad słuzbą(czeladzią) swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
 3. Szczęśliwy ów niewolnik(sługa), którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
 4. Amen powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
 5. Jeśliby zaś ów zły niewolnil (sługa) rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
 6. i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
 7. przyjdzie Pan niewolnika (sługi) w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
 8. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

dalej->


 

 

Wersja robocza

Brak komentarzy