Rozdział 12

20 lutego 2024
 1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, [to jest] waszą rozumną służbę.
 2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście [mogli] rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
 3. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał [o sobie] więcej niż należy, ale żeby myślał [o sobie] skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
 4. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
 1. tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
 2. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;
 3. jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu;
 4. jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
 5. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra.
 6. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,
 7. w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie,
 8. w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
 9. wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność.
 10. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.
 11. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.
 12. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.
 13. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
 14. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
 15. Umiłowani! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.
 16.  Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
 17. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

dalej->


 

Brak komentarzy