Sprawiedliwy Sąd
Bez kategorii , Wiersze / 20 października 2020

Och płytki, nierozumny świecie, o zgrozo!! W szatańskim wydaniu, nie lubisz co miłe Bogu, nie kryjesz to w swoim knowaniu.   Pociągasz za sobą słabych, obłudnie kryjąc prawdę, ty wiesz jak manipulować, mając dla prawdy pogardę.   Odstąp od walki złoczyńco, wszak możesz zaniechać swych knowań, przecież nie jesteś idiotą, odmień swój pakiet zachowań.   Bóg Ojciec, choć jest potężny, nie zdeptał cię jak robaka, podlegasz Jego jurysdykcji, a robisz z siebie pętaka.   Podporządkowałeś sobie narody, Bożą Chwałę zmieniłeś w religię, Chrystus pokazał ci drogę, ty zmieniłeś nawet Jego imię.   Jednak jesteś tak nieudolny, a fałszerstwo jest takie jak smoła, kiedy Jeszu dał ŚWIADECTWO PRAWDZIWE... Nic przed prawdą się ukryć nie zdoła.   Jestem taki spokojny, jak nigdy, Bóg osądzi cię, sprawiedliwie!!! Będę z braćmi patrzył na sąd, a niczego sąd, nie pominie.   Co cesarskie, to cesarzowi, a co Boskie, Chwałę oddać Bogu, to, co jednak szatańskie, niech nie przekracza progu!!! Autor: Antoni G.   Chwała Panu Jeszu